Algemene voorwaarden

Op onze werkzaamheden betreffende nationaal vervoer zijn van toepassing de Algemene Vervoerscondities 1983 (AVC), laatste versie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam.

Inzake internationaal vervoer: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) en aanvullende daarop vernoemde AVC.

Download onze algemene voorwaarden in PDF formaat

Algemene vervoerscondities

Algemene voorwaarden voor koeriersdiensten

Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg